Hier onder kunt u 40 aforismen lezen uit het boek ‘Menselijk al te menselijk’ . In totaal staan er bijna 1400 aforismen in en in de Nederlandse uitgave van de Arbeiders pers zijn die verdeeld over ruim 550 bladzijden. Het boek is eerst in losse delen gepubliceerd tussen 1887/80 en in 1886 onder deze titel verschenen.

Het boek is deels geschreven vanuit een zwaar gemoed dat gevoed werd door ziekte, afscheid en twijfel. Door zware hoofdpijnen en slecht ogen is Nietzsche min of meer gedwongen in korte aforismen te schrijven die voornamelijk over de psyche van de mens gaat, grote twijfel of zijn eigen aard, afkomst en toekomst hebben deze keuze natuurlijk gestuurd. Door de vele korte aforismen die ,ondanks hun lengte, toch vaak veel te zeggen hebben is dit boek naar mijns inziens een goed boek om mee te beginnen als Nietzsche onbekend is, een paar aforismen per dag en de wereld gaat er vanzelf anders uitzien.

Ik kan ten zeerste aanraden dit boek te kopen en op het nachtkastje te leggen.


105 Taal en gevoel

Dat de taal ons niet gegeven is om er gevoel mee uil te drukken, kan men hieraan zien dat alle eenvoudige mensen zich ervoor generen voor hun zielenroerselen woorden te zoeken: de me­dedeling ervan komt slechts in handelingen tot uiting, en zelfs hier wordt er gebloosd als de ander hun motieven schijnt te raden. Van de dichters, waaraan de godheid deze schaamte in het algemeen ont­hield, zijn de voornamere vertegenwoordigers minder spraakzaam wat de taal van het gevoel betreft en geven blijk van een zekere gedwongenheid: terwijl de werkelijke gevoelsdichters in het praktische leven meestal onbeschaamd zijn.

Geen opmerkingen: