Hier onder kunt u 40 aforismen lezen uit het boek ‘Menselijk al te menselijk’ . In totaal staan er bijna 1400 aforismen in en in de Nederlandse uitgave van de Arbeiders pers zijn die verdeeld over ruim 550 bladzijden. Het boek is eerst in losse delen gepubliceerd tussen 1887/80 en in 1886 onder deze titel verschenen.

Het boek is deels geschreven vanuit een zwaar gemoed dat gevoed werd door ziekte, afscheid en twijfel. Door zware hoofdpijnen en slecht ogen is Nietzsche min of meer gedwongen in korte aforismen te schrijven die voornamelijk over de psyche van de mens gaat, grote twijfel of zijn eigen aard, afkomst en toekomst hebben deze keuze natuurlijk gestuurd. Door de vele korte aforismen die ,ondanks hun lengte, toch vaak veel te zeggen hebben is dit boek naar mijns inziens een goed boek om mee te beginnen als Nietzsche onbekend is, een paar aforismen per dag en de wereld gaat er vanzelf anders uitzien.

Ik kan ten zeerste aanraden dit boek te kopen en op het nachtkastje te leggen.


632 Wie niet verschillende overtuigingen heeft doorlopen

Wie niet verschillende overtuigingen heeft doorlopen, maar in dat geloof blijft hangen in het net waarvan hij het eerst verstrikt raakte, is altijd en overal, juist vanwege die onveranderlijkheid, een verte­genwoordiger van achtergebleven culturen; zoals past bij dit gebrek aan beschaving (die altijd beschaafbaarheid veronderstelt), is hij hard, dom, hardleers, zonder mildheid, iemand die altijd en eeuwig anderen verdacht maakt en geen scrupules kent, die alle middelen te baat neemt om zijn mening veld te doen winnen, omdat hij totaal niet kan begrijpen dat er ook andere meningen moeten zijn; in dat opzicht is hij misschien een krachtbron en voor al te vrij en slap ge­worden culturen misschien zelfs heilzaam, maar dan toch alleen om­dat er een sterke stimulans van hem uitgaat, hem tegenspel te geven: want daardoor wordt het delicatere gewrocht van de nieuwe cultuur, die gedwongen is hem te bevechten, zelf sterk.

Geen opmerkingen: