Hier onder kunt u 40 aforismen lezen uit het boek ‘Menselijk al te menselijk’ . In totaal staan er bijna 1400 aforismen in en in de Nederlandse uitgave van de Arbeiders pers zijn die verdeeld over ruim 550 bladzijden. Het boek is eerst in losse delen gepubliceerd tussen 1887/80 en in 1886 onder deze titel verschenen.

Het boek is deels geschreven vanuit een zwaar gemoed dat gevoed werd door ziekte, afscheid en twijfel. Door zware hoofdpijnen en slecht ogen is Nietzsche min of meer gedwongen in korte aforismen te schrijven die voornamelijk over de psyche van de mens gaat, grote twijfel of zijn eigen aard, afkomst en toekomst hebben deze keuze natuurlijk gestuurd. Door de vele korte aforismen die ,ondanks hun lengte, toch vaak veel te zeggen hebben is dit boek naar mijns inziens een goed boek om mee te beginnen als Nietzsche onbekend is, een paar aforismen per dag en de wereld gaat er vanzelf anders uitzien.

Ik kan ten zeerste aanraden dit boek te kopen en op het nachtkastje te leggen.


58 Gevaarlijke boeken

Daar zegt iemand 'ik merk het aan mezelf: dit boek is schadelijk.' Maar laat hij eens afwachten, misschien zal hij dan op een goede dag tot de erkenning komen dat datzelfde boek hem een grote dienst bewees door de verborgen ziekte van zijn hart naar buiten te drijven en zichtbaar te maken. - Veranderde menin­gen veranderen het karakter van een mens niet (of nauwelijks); maar wel belichten zij bepaalde regionen van het gesternte van zijn per­soonlijkheid, die tot dusver, zolang zijn meningen een andere con­stellatie vormden, donker en onherkenbaar waren gebleven.

Geen opmerkingen: