Hier onder kunt u 40 aforismen lezen uit het boek ‘Menselijk al te menselijk’ . In totaal staan er bijna 1400 aforismen in en in de Nederlandse uitgave van de Arbeiders pers zijn die verdeeld over ruim 550 bladzijden. Het boek is eerst in losse delen gepubliceerd tussen 1887/80 en in 1886 onder deze titel verschenen.

Het boek is deels geschreven vanuit een zwaar gemoed dat gevoed werd door ziekte, afscheid en twijfel. Door zware hoofdpijnen en slecht ogen is Nietzsche min of meer gedwongen in korte aforismen te schrijven die voornamelijk over de psyche van de mens gaat, grote twijfel of zijn eigen aard, afkomst en toekomst hebben deze keuze natuurlijk gestuurd. Door de vele korte aforismen die ,ondanks hun lengte, toch vaak veel te zeggen hebben is dit boek naar mijns inziens een goed boek om mee te beginnen als Nietzsche onbekend is, een paar aforismen per dag en de wereld gaat er vanzelf anders uitzien.

Ik kan ten zeerste aanraden dit boek te kopen en op het nachtkastje te leggen.


408 De tocht naar de Hades. -

Ook ik ben in de onderwereld geweest, net als Odysseus, en zal dat nog meermalen zijn; en niet alleen hamels heb ik geofferd, om met enkele gestorvenen te kunnen praten: ook mijn eigen vlees en bloed heb ik niet gespaard. Vier paren waren het die mij, de offeraar, niet in de steek lieten: Epicurus en Montaigne, Goethe en Spinoza, Plato en Rousseau, Pascal en Schopenhauer. Met hen moet ik discussiëren als ik lange tijd alleen heb rondgetrokken, door hen wil ik mij gelijk en ongelijk laten geven, naar hen wil ik luisteren als zij elkaar dan onderling gelijk en ongelijk geven. Wat ik ook zeg, besluit, voor mijzelf en anderen uitdenk: op dit achttal richt ik de ogen én zie de hunne op mij gericht. -Mogen de leven­den het mij vergeven, als zij mij soms als schimmen voorkomen, zo verbleekt en korzelig zijn zij, zo onrustig en ach! zo begerig naar leven: terwijl die anderen mij dan zo levendig lijken, alsof zij nu, na de dood, nooit meer levensmoe kunnen worden. De eeuwige levendig­heid is echter het belangrijkste: wat doet het 'eeuwige leven' en ei­genlijk alle leven ertoe!

Geen opmerkingen: