Hier onder kunt u 40 aforismen lezen uit het boek ‘Menselijk al te menselijk’ . In totaal staan er bijna 1400 aforismen in en in de Nederlandse uitgave van de Arbeiders pers zijn die verdeeld over ruim 550 bladzijden. Het boek is eerst in losse delen gepubliceerd tussen 1887/80 en in 1886 onder deze titel verschenen.

Het boek is deels geschreven vanuit een zwaar gemoed dat gevoed werd door ziekte, afscheid en twijfel. Door zware hoofdpijnen en slecht ogen is Nietzsche min of meer gedwongen in korte aforismen te schrijven die voornamelijk over de psyche van de mens gaat, grote twijfel of zijn eigen aard, afkomst en toekomst hebben deze keuze natuurlijk gestuurd. Door de vele korte aforismen die ,ondanks hun lengte, toch vaak veel te zeggen hebben is dit boek naar mijns inziens een goed boek om mee te beginnen als Nietzsche onbekend is, een paar aforismen per dag en de wereld gaat er vanzelf anders uitzien.

Ik kan ten zeerste aanraden dit boek te kopen en op het nachtkastje te leggen.


616 Van het heden vervreemd

Het heeft grote voordelen om eens in sterkere mate van zijn tijd te vervreemden en als het ware van zijn oever af teruggedreven te worden naar de oceaan van wereldbe­schouwingen uit het verleden. Als men van daaruit naar de kust kijkt, overziet men ongetwijfeld voor het eerst haar totale aanzien en men heeft, als men haar weer nadert, het voordeel haar over het geheel beter te begrijpen dan degenen die haar nooit verlaten hebben.

Geen opmerkingen: